20/06/2023

Đổi trả hàng – bảo hành

Bảo hành – Đổi trả: Công ty chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm tuân thủ các điều kiện […]
20/06/2023

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin CÔNG TY TNHH TM & SX DIỆU PHƯƠNG cam kết không […]
20/06/2023

Chính sách và quy định

I. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA – Trách nhiệm của Người bán: Tư vấn […]